استعلام قیمت بصورت مجزا

URL = 'https://public.api.tapin.ir/api/v1/post-office/check-price/'
METHOD = 'POST'

نمونه جیسون جهت ارسال

{
    "price": "5000",
    "weight": "10000",
    "order_type": "0",
    "pay_type": "1",
    "to_province": "1",
    "from_province": "1",
    "to_city": "1",
    "from_city": "1"
}

field allow null allow blank description type
price false false مبلغ کالاint
weight false false جمع وزن کل مرسولهint
order_type false false نوع سفارشint
pay_type false false نوع پرداختint
to_province false false کد استان مقصدint
from_province false false کد استان مبداint
to_city false false کد شهر مقصد int
from_city false false کد شهر مبداint
 

نمونه جیسون خروجی

{
  "returns": {
    "status": 200,
    "message": "success."
  },
  "entries": {
    "send_price": 135700,
    "just_send_price": 135700,
    "tax": 12213,
    "total": 147913
  }
}
field allow null allow blank description type
send_price false false هزینه ارسالint
just_send_price false false هزینه ارسال بدون احتساب مبلغ پرداخت در محلint
tax false false مالیاتint
total false false جمع کل هزینه ارسالint
 

نوع پرداخت سفارش

title code
پرداخت در محل 0
پرداخت آنلاین 1
پس کرایه 2
ارسال رایگان 3
 

نوع سفارش

title code
سفارشی 0
پیشتاز 1